Algemene voorwaarden schoonheidssalon Derma Beauty Care:

 

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidssalon Derma Beauty Care en de cliënt. De cliënt gaat met de algemene voorwaarde van schoonheidssalon Derma Beauty Care akkoord als men een afspraak heeft gemaakt bij de           schoonheidssalon.

 1. Inspanningen schoonheidssalon

 

 1. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Derma Beauty Care zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden vermeld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Derma Beauty Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 1. Afspraken

 

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Derma Beauty Care melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Derma Beauty Care 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Schoonheidssalon Derma Beauty Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door een goede reden. De schoonheidsspecialiste bepaald of de reden hiervoor goed genoeg is.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

 

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft deze nodig te hebben.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt op een zorgvuldige manier.
 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 1. Betaling

 

 1. Schoonheidssalon Derma Beauty Care vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. (pin of contant)

 

 1. Spaarpuntensysteem

 

Bij elke besteding van €12,50 aan Dermalogica producten ontvangt de klant 1 spaarpunt. Bij 10 punten kan de klant de punten inleveren voor 10% korting op een volgend Dermalogica product.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Schoonheidssalon Derma Beauty Care is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Derma Beauty Care is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Schoonheidssalon Derma Beauty Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

 1. Klachten

 

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Derma Beauty Care.
 2. De eigenaar van schoonheidssalon Derma Beauty Care moet de klager binnen 5 werkdagen antwoord geven. De klager en de eigenaar van schoonheidssalon Derma Beauty Care zullen samen tot een oplossing komen.

 

9. Beschadiging en/of diefstal

 

 1. Schoonheidssalon Derma Beauty Care heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Schoonheidssalon Derma Beauty Care meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Behoorlijk gedrag

 

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Derma Beauty Care het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Schoonheidssalon Derma Beauty Care wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.